استفتائات جدید – مواردخمس -پس انداز

ارسال شده توسط admin در تاریخ: 28 آگوست 2017

پس انداز براى فرزندان و خمس آن

اشخاصى كه پول براى فرزندان پس‌انداز مى‌كنند و هدف آنها فرار از خمس نيست؛
س1: اگر فرزندان آنها بالغ نباشند چون پدر حق وكالت و اجازه دخل و تصرف دارد، آيا به اين پول خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟
س2: اگر به علت نياز زندگى از پول پس‌انداز فرزندان استفاده شود و مجدداً جايگزين شود، آيا به پول اوليه، خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟
ج 1و2) اگر واقعاً به آنها هبه كنند و مناسب شأن هبه كننده باشد، خمس ندارد ولى دخل و تصرف در آن منوط به رعايت مصلحت طفل است اما اگر هبه نشده است و صِرْف اين که پس‌انداز به نام آنهاست خمس دارد.

خمس مال پس انداز شده جهت نيازمندى‌‌هاى سال جديد

س: آيا پس‌انداز درآمد کسب براى تهيه ضروريات زندگى بمجرد رسيدن سال خمسى متعلق خمس است، يا پس از گذشت مدّتى؟ در فرض دوم ميزان مدّت چقدر است مشخص فرماييد.
ج) پس‌انداز درآمد سال براى صَرف در مؤونه در سال بعد، اگر در آستانه صرف در مؤونه تا چند روز آينده باشد، و يا خود داشتن مبلغى پس‌انداز جزو مؤونه او محسوب باشد خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد.

خمس مبلغ مسدود شده در بانك

س: كسى كه از بانكى وام مى‌گيرد و بانك نيز پس از اعطاء وام مبلغى را در حساب گيرنده وام مسدود مى‌كند تا زمان تسويه حساب كامل كه اكثراً بيش از يكسال طول مى‌كشد آيا به اينگونه وجوهى كه بيش از يكسال مسدود بوده خمس تعلق مى‌ گيرد يا نه؟
ج) اگر آن مبلغ مسدود شده از درآمد سال او باشد، پس از فرا رسيدن سال خمسى مشمول خمس مى‌شود و وقتى كه آن قابل وصول شد، خمس آن را بپردازيد.

خمس پس‌‌انداز زن از مال نفقه

س: اگر شوهرى براى نفقه زن مقدارى را معين نكند و بگويد هر چه مى‌خواهى خودت بردار اگر زن بخشى از پول را به صورت كم كم برداشته و براى روز مبادا كنار بگذارد آيا با فرا رسيد سال خمسى به آن خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟
ج) اگر پول‌هايى را كه زن بر مى‌دارد، شوهر به عنوان نفقه واجب او مى‌دهد و يا به او مى‌بخشد، خمس ندارد و اگر زن را وكيل مى‌كند كه از پول‌هاى موجود براى مخارج منزل بردارد و به اصطلاح، زن مسئول خريد منزل باشد، در اين صورت مقدار اضافه آمده جزو اموال مرد بوده كه با تحقق شرايط، پرداختن خمس آن بر عهده مرد مى‌باشد.

منبع : استفتائات جدید مقام معظم رهبری www.leader.ir

منبع : سراج نت

بدون پاسخ برای "استفتائات جدید – مواردخمس -پس انداز"

نوشتن نظر


  • admin: سلام فقط کافیست بر روی لینک دانلود کنید تا جزوه مورد نظر دانلود شود با تشکر
  • Arad: سلام فایل هارو کجا باید دانلود کنیم؟

آمار گیر سایت