عملیات تاخیری

ارسال شده توسط admin در تاریخ: 03 ژوئن 2017

عملیات تاخیری
عملیات تاخیری به منزله کند کردن پیشروی دشمن و وارد نمودن ضربه و تلفات به پیکره او بدون درگیر شدن قطعی است.در عملیات تاخیری هدف معطل شدن دشمن و گرفتن زمان می باشد. یکی از مهمترین اصول اساسی رزم تهاجم گسترده و حملات غافلگیرانه بوده که نیروهای مهاجم را به اهداف خود می رساند. با اجرای عملیات تاخیری مناسب می توان از غافلگیر شدن خودی جلوگیری کرد و طی زمان گرفته شده از دشمن نیروهای رزمی خودی را برای عملیات سازماندهی و آماده مقابله با دشمن کرد سپس با ایجاد سد دفاعی مناسب اجرای عملیات پدافند نمود و دشمن را در همان مرحله اول تهاجم سرکوب و منهدم کرد. …

در عملیات تاخیری هدف کند کردن تهاجم دشمن جهت جلوگیری از غافلگیر شدن نیروهای خودی بوده که این کار با گرفتن بیشترین تلفات و خسارت ممکن به دشمن عملی می شود. البته این نکته را در نظر گرفت که عملیات تاخیری در زمانی صورت می گیرد که نیروهای خودی از لحاظ نفرات و تجهیزات بسیار کوچکتر از دشمن هستند و توان انهدام کامل دشمن را ندارند پس نیروهای عمل کننده از درگیر شدن قطعی به منظور انهدام کامل دشمن پرهیز کنند در غیر اینصورت به دشمن این اجازه داده می شود که کلیه نیروهای مدافع را با اجرای تاکتیک های گوناگون از میان بردارد و عملیات تاخیری به صورت مطلوب صورت نگیرد.
در طول تاریخ بارها فرماندهان ارشد نظامی توانستند با بهره گیری از تاکتیک عملیات تاخیری قویترین دشمنان خود را به زانو درآورده و شکست دهند. برای مثال می توان به نمونه زیر در جنگ جهانی دوم اشاره کرد. همه کارشناسان نظامی بر این باورند یکی از اشتباهات هیتلر که در شکست نهایی او تاثیر زیادی داشت حمله به روسیه است اصول دکترین نظامی آلمان بر پایه حملات سریع و برق آسا طرح ریزی شده بود اما روسها با اجرای عملیات تاخیری و مقاومت توانستند با از بین بردن نفرات و تجهیزات آلمان طولانی نمودن مدت جنگ و خستگی نیروهای مهاجم آلمانی آنها را شکست دهند.
یک طراح زیرک و زبده برای طراحی عملیات تاخیری و زدن ضربه کاری به دشمن قطعا احتیاج به اطلاعات زیر دارد و بدون داشتن اطلاعات لازم اجرای عملیات موفق امکان پذیر نیست به دست آوردن اطلاعات از طریق گشتی شناسایی جاسوس اسرای جنگی افراد بومی و … امکان پذیر است.
در موردمسائل زیر باید اطلاعات کافی و لازم را جمع آوری کرد.

الف) برآورد دشمن :
جمع آوری اطلاعات و اخبار در زمینه های زیر برای اجرای عملیات حیاتی می باشد تعداد نفرات نوع تجهیزات وضعیت نیروهای پشتیبانی (شامل هوابرد هلی برد زرهی توپخانه سلاحهای نامتعارف ) مسیر حرکت و هدف نهایی و شناسایی نقاط ضعف و قوت دشمن

ب) برآورد خودی :
شامل شناسایی استعداد و توان عملیاتی نیروهای خودی جهت چینش آنها در مواضع تاخیر و طراحی عملیات است برای اینکار باید سازماندهی چینش صحیح توجیه افراد و فرماندهی مقتدر را در نظر گرفت.

ج) وضعیت زمین :
شناخت کامل مسیرها برای مستقر شدن درگیری و عقب نشینی مواضع حساس و استراتژیک مکان دقیق درگیر شدن با دشمن نوع پوشش منطقه میزان روشنایی و … همچنین وضعیت جوی در نظر گرفته شود.

عملیات تاخیری را می توان بصورت عملیات منظم (کلاسیک) و عملیات نامنظم (چریکی) اجرا کرد.
دردر جنگ منظم و کلاسیک عملیات تاخیری به این شکل انجام می شود که قبل از هر چیز نیروها به سه رده با وظایف زیر تقسیم شوند و اجرای عملیات کنند :
1- رده تامین : این نیروها در مواضع استراتژیک یا لبه جلویی منطقه نبرد مستقر می شوند و برقراری تامین را بر عهده می گیرند.

2- رده پدافند مقدم : رده فوق مهمترین وظیفه را در عملیات تاخیری به عهده دارد بیشترین نیروها در این رده متمرکز می شود تا جلوی پیشروی سریع دشمن را بگیرند. نفرات شرکت کننده در این رده باید در موضع خود مستقر شود و اصول استتار اختفا و پوشش را رعایت نمایند پس از دستور فرماندهی با دشمن درگیر شده و تا دستور عقب نشینی درگیری را ادامه دهند بعد از دستور عقب نشینی با رعایت کامل اصول تاکتیکی از راه های پوشیده و مخفی عقب نشینی کنند.

3- رده احتیاط : این رده حجم کمتری از لحاظ نفرات نسبت به سایر رده ها دارد کار اصلی رده احتیاط ایجاد پوشش آتش لازم برای رده پدافند مقدم هنگام درگیری و عقب نشینی می باشد.

در جنگهای نامنظم و چریکی نیز عملیات تاخیری عمدتا به شیوه های زیر اجرا می شود :
1- کمین : غافلگیری دشمن از ارکان اصلی اینگونه عملیات ها است در کمین با از بین بردن نفرات تجهیزات و روحیه دشمن از پیشروی سریع او ممانعت بعمل می آید.

2- تخریب و انفجار : در بسیاری از مواقع که دشمن قصد عبور از منطقه را دارد می توان با شناسایی مسیر عبور دشمنو یا قطع یا مسدود نمودن مسیر با استفاده از مواد منفجره حرکت او را متوقف و به تاخیر انداخت انفجار در پلها تونل ها خطوط راه آهن و … از این جمله اقدامات است.

3- میدان موانع : به دو دسته موانع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند دشمن راه عبور خود را از بین موانع طبیعی انتخاب می کندباید در بین راه دشمن را با موانع متعدد مصنوعی مواجه کرد دشمن هنگام برخورد با موانع کلافه شده و زمان زیادی را برای عبور از آن سپری خواهد کرد از مهمترین موانع می توان به میادین مین سیم خاردار کانال پدافندی و … اشاره نمود گاهی اوقات باید یکی از روشها یا ترکیبی از آنها را بکار گرفت حتی با استفاده از تاکتیک های ابداعی نیز اقدامات موثری در جلوگیری از پیشروی سریع دشمن می توان اجرا کرد برای مثال با هدایت آب رودخانهبه طرف مسیر حرکت زرهی دشمن زمین را برای او غیر قابل عبور می کند.

در اجرای عملیات تاخیری حین درگیر شدن با دشمن بایستی به نکات زیر توجه داشت :
1- موضع مناسب : باید در نقطه ای واقع شده باشد که از آن بتوان دشمن را به راحتی دید و او را زیر نظر گرفت و نسبت به آن برتری آتش داشت.

2- رعایت اصول استتار اختفاء پوشش : داشتن استتار و اختفا تاثیربسزاییدر غافلگیر شدن دشمن دارد و در صورتیکه این دو اصل رعایت نگردد دشمن سریع حالت پدافندی به خود گرفته و قبل از اینکه به موقعیت مورد نظر برسد درگیری آغاز می شود. پوشش مناسب می تواند جانپناه مناسبی در مقابل آتش دشمن باشد.

3- ایجاد سد آتش : بایستی نیروهای شرکت کننده در عملیات تاخیری به شکلی روی دشمن ایجاد سد آتش کنند که آرایش دشمن بهم ریخته و قبل از اینکه حالت پدافندی به خود بگیرد با اینکار نباید اجازه داد که دشمن پاسخ آتش بدهد دقت تیراندازی از ارکان اصلی ایجاد سد آتش بوده و حجم آتش زیاد به تنهایی کار ساز نمی باشد.

4- برپایی میدان موانع : موانع می تواند به تنهایی حرکت دشمن را موقتا متوقف و یا آهسته کند از موانع می توان استفاده تاکتیکی کرد. برای مثال دشمن را در نقطه دلخواه نگه داشت و سپس روی آن آتش کرد و از ورود دشمن به مناطق استراتژیک و … جلوگیری نمود البته در نظر داشته باشید که موانع به تنهایی قادر نیست دشمن را به صورت دائم متوقف کند بلکه وقفه ای در حرکت او ایجاد می کند.

نکات زیر را بایستی در اجرای عملیات تاخیری در نظر گرفت :
1- نقاط ضعف دشمن را شناسایی و از آن طریق به دشمن ضربه زد.
2- نیروهای تامین را حتما در نظر گرفت بدون داشتن تامین افراد خودی ممکن است محاصره و به اسارت درآیند.
3- از درگیری قطعی با دشمن اجتناب کرد این کار باعث تلف شدن افراد خودی می شود.
4- در صورت امکان و آمادگی افراد خودی به دشمن شبیخون زده و او را در شب مورد تهاجم قرار دهد.
5- نیروها را در مواضع بصورت پراکنده چید. این کار علاوه بر چند برابر نشان دادن خودی باعث می شود در صورت اصابت گلوله های سنگین حداقل تلفات به خودی وارد شود

منبع : آموزش نظامی

بدون پاسخ برای "عملیات تاخیری"

نوشتن نظر


  • admin: سلام فقط کافیست بر روی لینک دانلود کنید تا جزوه مورد نظر دانلود شود با تشکر
  • Arad: سلام فایل هارو کجا باید دانلود کنیم؟

آمار گیر سایت