آموزش گشتی

ارسال شده توسط admin در تاریخ: 08 فوریه 2017

گشتی

تعریف گشتی : افراد برگزیده ای هستند که از یک یگان برای انجام مأموریتهای شناسائی ، رزمی و کمین برگزیده و اعزام می شوند.اندازه ، سازمان و ساز وبرگ این افراد بستگی به مأموریت گشتی دارد.

اهمیت گشتی : کار گشتی تنها به هوش ، استعداد ، مهارت ، روح تهاجمی و آفندی ، سرعت انتقال ، پذیرش سختی و فداکاری و از جان گذشتگی اعضای آن بستگی دارد و به همین علت است که گشتیها همیشه گرانبهاترین ابزار دست فرماندهان می باشند.این افراد باید با ابتکار و ورزیدگی بتوانند دور از پشتیبانی مستقیم یگان اصلی در منطقه دشمن وظیفه خود را انجام دهند.

مشخصات افراد گشتی : با ایمان باشد ، تجربه نظامی کافی داشته باشد ، قابل اطمینان باشد ، دارای سلامتی روحی و جسمی کامل باشد ، روحیه شهادت طلبی داشته باشد ، ورزیده و چالاک باشد ، دارای قدرت رهبری باشد ، اطلاعات رزمی داشته باشد ، مخابرات – تخریب – امداد – تاکتیکهای سلاح و عبور از موانع را خوب بداند ، با زبان دشمن کامل و یا مقداری آشنائی داشته باشد ، آشنا به قطب نما باشد .

خصوصیات فرمانده گشتی : توکل و ایمان به خدا ، دیدن آموزش کافی و کنترل بر نیرو ، تجربه در امور شناسائی ، قدرت ابتکار عمل ، محبوبیت در بین افراد ، قدرت بدنی کافی ، توجیه کردن نفرات .

وظایف فرمانده گشتی : تقسیم کار ، زمانبندی عملیات ، تعیین اهداف نهائی ، پیش بینی جهت اطلاعات ، توجیه بودن ، جمع بندی و ارائه گزارشات .

سازمان گشتی :  مسئول تیم ،  معاون تیم ،  قطب نما چی ،  قدم شمار ،  دوربین دار.

انواع گشتی :         الف – گشتی شناسائی         ب – گشتی رزمی              ج – گشتی کمین

الف ) وظایف گشتی شناسائی :

1 – جمع آوری اطلاعات از دشمن (تعداد نفرات ، نوع یگان ، نوع تجهیزات و سلاح ، آرایش دشمن )

2 – آشنائی با موانع و مواضع دشمن از نزدیک .

3 – تهیه و شناسائی محورهای وصولی دشمن .

4 – تهیه گزارش و کروکی نسبت به اطلاعات تهیه شده .

5 – راهنمائی نیروهای خط شکن در موقع عملیات.

ب ) وظایف گشتی رزمی :

1 – ضربه زدن به واحدهای پراکنده دشمن .

2 – نفوذ به عمق دشمن بمنظور کار گذاشتن مین روی جاده اصلی و فرعی دشمن .

3 – تضعیف روحیه پرسنل دشمن با اجرای عملیات ایذائی .

4 – نفوذ به عمق دشمن بمنظور انهدام و تخریب پایگاههای فرماندهی (دستگاههای مخابراتی و انبارهای آماد و تدارکاتی ).

ج ) وظایف گشتی کمین :

1 – سد کردن کمینهای دشمن .

2 – سد کردن راه گروه شناسائی دشمن بمنظور ضد شناسائی .

3 – گرفتن اسیر از نیروهای گشتی دشمن بمنظور تخلیه اطلاعاتی .

4 – کمین زدن به نیروهای دشمن سر راه تدارکاتی آنها .

منبع : آموزش نظامی

بدون پاسخ برای "آموزش گشتی"

نوشتن نظر


  • admin: سلام فقط کافیست بر روی لینک دانلود کنید تا جزوه مورد نظر دانلود شود با تشکر
  • Arad: سلام فایل هارو کجا باید دانلود کنیم؟

آمار گیر سایت