آموزش ضد کمین

ارسال شده توسط admin در تاریخ: 04 دسامبر 2016

تعریف ضد کمین : تکنیک و تاکتیک ضد کمین عبارت است از انجام عکس العمل سریع و فوری علیه مواضع عناصر کمین کننده یا چریک ها ، به منظور پاسخ به آتش آنها و بدست آوردن برتری آتش و نجات افراد از میدان کشتارگاه یا تقلیل تلفات توسط دشمن. …

راههای جلوگیری از افتادن به دام کمین :

1 – داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت منطقه عملیات یا منطقه عبور.

2 – شناسائی موقعیت چریکها و آشنایی به ساز و برگ و استعداد و شگردهای آنها.

به ادامه مطلب بروید :

3 – توجه دقیق و بررسی و مطالعه سرگذشت و نوع عملیات ، شکستها و پیروزیهای یگانهای قبلی.

4 – استفاده از تجربیات فرماندهان قبلی.

5 – سازماندهی واحدهای مربوطه و تقسیم تیربارها و خمپاره اندازها و توجه به تقسیم قدرت آتش.

6 – رعایت طرح تأمین ( گماردن جلودار ، عقب دار ، پهلودار ).

7 – به محض رسیدن به حداقل 700 متری ،هر نقطه مشکوک یا کمینگاه ،توقف کامل کرده ،پدافند دورادور اتخاذ و حتی در صورت نیاز با خمپاره انداز یا توپخانه چند گلوله به نقطه مشکوک شلیک کرد.

8 – در صورت عدم تیراندازی حتماً شناسایی دقیق بعمل آورده و پس از گماردن تأمین حرکت نمایید.

9 – استفاده از هلی کوپترها و هواپیماها بعنوان پشتیبانی هوایی در صورتیکه ستون اعزامی ، سنگین باشد.

10 – وقتی وارد منطقه خطرناک شدیم ، حتماً حرکت و پیشروی بصورت خیز به خیز صورت گیرد.

11 – در هوای مه آلود ، بارندگی و کولاک از ستون کشی پرهیز نموده و از وارد شدن به مناطق نا امن خودداری کرده.

12 – عبور از بین درختان انبوه و جنگل پوشیده بدون اطمینان ، صد در صد خودکشی است.

13 – در موقع حرکت در دشت و کویر نیز فقط چند قدمی را نبینید ، زیرا آنجا نیز خالی از کمین نیست .

14 – حتماً با توجه به شرایط اقلیمی یگان را مجهز نمائید.

15 – به هنگام استراحت یا توقف و یا تجمع در منطقه ، پدافند دورادور حتماً برقرار شود.

16 – همیشه به عقب دارها بسپارید که در هنگام حرکت هر چند یکبار به عقب نگاه کرده و با شناسایی به پیش بروند و هرگونه حرکت مشکوکی را به فرمانده اطلاع دهند که توسط دشمن از پشت غافلگیر نشوند.

17 – فرمانده ستون یا یگان ، بطور مداوم به جلو و عقب ستون حرکت کرده و کنترل نماید.

18 – در ساعات ممنوعه در منطقه هرگز حرکت نکنند.

19 – شناسایی تک تک نفرات برای فرمانده الزامی است ، مخصوصاً افرادی که شغلهای حساسی دارند مانند : بی سیمچیها ،راهنماها ، بلدچیها ، افراد رابط محلی و توجه خاص به حرکات مشکوک افراد داشته و آنها را نیز زیر نظر بگیرند.

20 – از افرادی که برای خرید به روستاها میروند تا برای پرسنل وسایل تهیه کنند دقیقاً مراقبت کرده.

21 – در حین راهپیمایی و ستون کشی از تماس افراد بومی خودداری و هیچکدام از آنها را از نوع مأموریت خود مطلع نکنید.

22 – در موقع حرکت با خودروها یا حتی ستون کشی بصورت پیاده همیشه در مناطق مختلف از یک نوع آرایش تاکتیکی استفاده نکنید.

23 – تیربارهای سبک را روی خودروها نصب کرده و مناطق آتش و مسیر در حرکت را با بقیه تیربارهای سنگین تقسیم کنید و در حین حرکت با توقف کوتاه برای هر خودرویی دیده بان بگذارید.

منبع : آموزش نظامی

بدون پاسخ برای "آموزش ضد کمین"

نوشتن نظر


  • admin: سلام فقط کافیست بر روی لینک دانلود کنید تا جزوه مورد نظر دانلود شود با تشکر
  • Arad: سلام فایل هارو کجا باید دانلود کنیم؟

آمار گیر سایت