اجرای تمرین تاکتیکی دفاعی گردان در منطقه عمومی زرند (سری اول)

اجرای تمرین تاکتیکی دفاعی بسیجیان در منطقه عمومی زرند

بدون پاسخ برای "اجرای تمرین تاکتیکی دفاعی بسیجیان در منطقه عمومی زرند"

نوشتن نظر